Wyznaczamy kierunki

Panel klienta

Wdrożony przez Kancelarię DKK System Zarządzania Jakością zgodny z postanowieniami Normy ISO 9001:2015

Międzynarodowa norma ISO 9001 określa kryteria dotyczące systemu zarządzania procesami, które mają poprawić jakość świadczonych usług i spełniać wymagania Klientów. Podmioty ubiegające się o certyfikat ISO, muszą sprostać wymogom przypisanym danej normie oraz zostać pozytywnie ocenione poprzez niezależnych audytorów odpowiadających za certyfikację ISO. W 2014 r. Kancelaria DKK wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009, którego potwierdzeniem jest Certyfikat wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Następnie, w 2017 r. Kancelaria DKK wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z aktualizacją normy ISO 9001:2015.

Stosowana w naszej Kancelarii Polityka Jakości zapewnienia systemowe zarządzanie zasobami, gwarantuje proces ciągłego doskonalenia prowadzonej działalności oraz zapewnienia sprawny przepływ informacji o zadaniach i ich realizacji.

Wprowadzone przez Kancelarię DKK procedury stanowią deklarację zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji należności.

Obowiązująca Polityka Jakości nie tylko usprawnia obieg informacji oraz dokumentów, ale również określa dokładny podział zadań i uprawnień poszczególnych pracowników.

Jedną z najbardziej istotnych zasad stosowanych w naszej codziennej pracy, jest dostarczanie Klientom usług o najwyższej jakości. Polityka Jakości m.in. obejmuje:
– orientację na Klienta – zdefiniowanie jego potrzeb, indywidulne podejście do sprawy,
– stosowanie określonych procedur postępowania,
– podnoszenie kwalifikacji pracowników,
– procesowe i rzeczowe podejście do wykonywanych zadań,
– rozwój i doskonalenie zarządzania procesami zgodnymi z wymaganiami normy ISO 9001,
– analizę skuteczności stosowanych procedur.

Nasi pracownicy działają w oparciu o wytyczne opracowane zgodnie z instrukcjami ISO, które są systematycznie aktualizowane i weryfikowane poprzez okresowy audyt zakończony odnowieniem wydanego Certyfikatu.

Posiadany przez Kancelarię DKK Certyfikat to gwarancja najwyższej jakości świadczonych usług oraz potwierdzenie systematycznej pracy w podnoszeniu obowiązujących standardów.